Stavební firma Boháč Jiří

Header

Kontakty

Stavební firma Boháč Jiří
Ptení 168
798 43 Ptení

IČO: 67564411
DIČ: CZ6504232592

Telefon: 604 504 515
E-mail: info@stavby-bj.cz
WWW: http://www.stavby-bj.cz/


Před osobní schůzkou vám doporučujeme využít jeden z kontaktů, protože jinak nemůžeme zaručit přítomnost na uvedené adrese. Velmi často jsme v terénu na jednotlivých stavbách, které stavební firma aktuálně realizuje.


Program Zelená úsporám

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V Programu je podporováno zateplování rodinných domů a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také výstavba v pasivním energetickém standardu.

Česká republika získala na tento Program finanční prostředky prodejem tzv. emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. Celková očekávaná alokace Programu je až 25 miliard korun.

Podpora v rámci programu Zelená úsporám je nastavena tak, aby prostředky mohly být čerpány v průběhu celého období od vyhlášení programu do 31. prosince 2012. Žádosti o podporu budou přijímány do konce trvání Programu, nebo do vyčerpání finančních prostředků Programu. O dotaci lze žádat jak před realizací opatření, tak po ní, nebude však možné žádat o podporu opatření dokončených před vyhlášením Programu. Podporu je možné poskytnout na zařízení instalovaná v obytných domech, nikoli např. v objektech určených k individuální rekreaci nebo průmyslových objektech, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště.

Upozornění

Přijímání žádostí o dotace z programu Zelená úsporám pro rok 2010 je od konce října přerušeno. Důvodem je vysoký počet přijímaných žádostí, u kterých je potřeba překontrolovat jejich správnost a úplnost, vyhodnotit a všechny podané žádosti zpracovat. Je tak zaručeno, že všechny žádosti budou řádně posouzeny a zkontrolovány. Program bude znovu pokračovat od 1.února 2011.

Nabízíme

Naše firma je registrována v programu Zelená úsporám jako odborný dodavatel zajišťující následující činnosti:

  • celkové poradentví při zateplování a úspoře energie
  • výměnu oken a energetické posouzení u rodinných či bytových domů
  • zateplení fasád